Artikels

Vanuit Hunter Wargames is de ambitie om 1x per maand met spelers samen te komen en een battle te organiseren. De Battle Reports laten zien dat table top wargaming een levendige en sociale hobby is. Creativiteit en een gezonde fantasie geven veel spelplezier!