Battle-Report II: De Tweede Slag van Quatre-Bras

Général de Brigade Jean LeBrave boog zich over de stafkaarten. Deze terugtocht die ze nu moesten ondergaan, was een vernedering bovenop de nederlaag die ze in Waterloo geleden hadden. LeBrave had van l’Empereur zelf de opdracht gekregen om de achterhoede van het Franse legers te bewaken.

Niet zo lang geleden was hij vlakbij de ruïne van het Kerkje Sainte-Marie erin geslaagd om, met een bliksemactie van twee bataljons Oude Garde die tot zijn beschikking stonden, een slachting aan te richten onder de achtervolgende Geallieerde troepen. Een kleine overwinning, maar een magere troost in een rampzalig verlopen veldtocht in de koude en natte Belgische velden.

Een koerier bezorgde hem nieuwe orders. l’Empereur was gelukkig veilig onderweg naar Parijs en feliciteerde hem met de geslaagde missie. “Chèr Général, houd stand! Vertraag ‘Les Rosbifs’ en blijf geloven in de eindoverwinning! Nieuwe bataljons en brigades zullen worden geformeerd! Tijd winnen is essentieel voor het voortbestaan van Frankrijk!”.

Het kruispunt van Quatre-Bras, waar eerder de rollen waren omgekeerd in de aanloop naar de Slag om Waterloo, lag vlakbij. Nu was het zijn beurt om stand te houden bij dit belangrijke knooppunt. Hij schreef enkele berichten uit en liet die door zijn ordonansen bezorgen aan de bataljons. Timing was nu van levensbelang. 

Op hetzelfde moment keek Brigadier-General McGregor door zijn verrekijker naar de vijandelijke troepenformaties. Onder de manschappen had hij de niet flaterende bijnaam “General Blunder” gekregen, nadat de Britse troepen er niet in geslaagd waren de overige Geallieerde strijdkracht voldoende te ondersteunen bij Sainte-Marie.  Een dergelijke verrassing zou hem geen tweede keer overkomen. De gelederen waren versterkt met reserve-brigades uit het noorden, waaronder ook een Brigade cavalerie onder de uitstekende leiding van General “The Dog” Peters was gearriveerd. General Summers, die de leiding had over het geallieerde contingent, was erin geslaagd enkele batterijen artillerie samen te krijgen. De Hertog van Wellington was vanzelfsprekend “not amused” met de resultaten die McGregor had geboekt, maar een overwinning zou veel goed maken!

De Franse formaties hadden positie gekozen, eindelijk zou er slag geleverd worden. Mcgregor stak zijn hand op om het bevel te geven voorwaarts te gaan. “Dit wordt mijn dag, dit is het moment om mijn reputatie te herstellen”.

“THE BRIGADE WILL ADVANCE!”

Hij voelde de grond dreunen en keek verbaasd naar rechts waar hij tot zijn afgrijzen de drie regimenten cavalerie van General Peters voorbij zag komen. Hij kon wel door de grond zakken, die “Bastard” ging zijn overwinning afpakken!?! Hij trok zijn sabel, knikte even naar General Somers die iets verder in positie stond en riep toen met een bulderende stem…

“FORWARD!!!! MARCH!!!!”

Engelse Manouvres

Op vrijdag 11 maart waren we als Hunter Wargaming Group te gast bij Tin Soldiers of Antwerp om onder de begeleiding van Eddy Schroyens eens een grote slag te spelen. Gelukkig konden we gebruik maken van de extra bataljons van Eddy.

Deze keer waren we met maar liefst 7 man om alle eenheden voorwaarts te laten gaan, met als scenario/slagveld “Quatre-Bras”. Het winnen van de slag zou bepaald worden door het aantal Victory Points dat elke partij in handen had. Deze waren te verdienen op punten aan beide kanten van de tafel  en op een flank van de tafel.

Order of Battle

FRANS

Commander: Maréchal Michel Ney

1re Brigade Garde Impériale

 • Regiment Vieille Garde (Elite)
 • Regiment Vieille Garde (Elite)

1re Brigade d’Infanterie de Ligne

 • Regiment d’Infanterie Légère (Light Infantry)
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Artillerie à Pied

2ème Brigade d’Infanterie de Ligne

 • Regiment d’Infanterie Légère (Light Infantry)
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Artillerie à Pied

1re Brigade de Cavalerie

 • 3ème Chasseurs à Cheval
 • 5ème Chevau-léger Lanciers

2ème Brigade de Cavalerie

 • 7ème Hussars
 • 3ème Chevau-léger Lanciers

Geallieerd

Commander: The Duke of Wellington

1st British Guards Brigade

 • Foot Guards (Elite)
 • Foot Guards (Elite)

1st British Infantry Brigade

 • Regiment of Foot
 • Regiment of Foot
 • Regiment of Foot
 • 95th Regiment (Rifles, Light Infantry)
 • Royal Foot Artillery

1st Allied Brigade

 • Batallion King’s German Legion
 • Infanterieregiment von Nassau
 • Infanterieregiment Hannover
 • Bataljon Infanterie van Linie (Zuid-Nederlands)
 • Foot Artillery

Cavalry Brigade

 • British Light Dragoons
 • KGL Light Dragoons
 • KGL Hussars

 

De veldslag

Franse Oude GardeDe Fransen onder leiding van Mark, Sven, Pieter en Yves kregen het initiatief en konden als eersten gaan kijken om alle brigades op tafel te spelen. De twee brigades cavalerie onder leiding van Mark en een brigade infanterie onder leiding van Pieter kwamen de tafel opgemarcheerd. Dat was de eerste beurt voor de Fransen, waarna onmiddellijk de Geallieerde manoeuvres bestudeerd werden.

De Geallieerden werden gespeeld door Lawrence, Pieter en Johan. Na even overleg met zijn teamgenoten koos Pieter er voor om tot een directe agressieve actie over te gaan. Met zijn, uit drie regimenten bestaande, cavaleriebrigade besliste hij onmiddellijk de Franse linkerflank onder druk te zetten. De Engelse cavalerie daverde woest voorwaarts (maar liefst 54 inch/147cm!!!) en kon meteen chargeren op een van de twee Franse cavaleriebrigades, die zich op dat ogenblik nog van geen kwaad bewust was. Nadat de stofwolken waren opgetrokken, was de slachting compleet. De gehele Franse cavaleriebrigade kon gelijk de doos weer in.

Engelse BrigadeOndertussen werd de Geallieerde infanteriebrigade (onder leiding van Johan) die bestond uit Nassauers, Hannoverianen, Belgen en King’s German Legion  bijgevoegd op het veld.

Op turn 2, zag de Franse Pieter zijn kans schoon. De Britse en KGL cavalerie kon, na hun grote aanval, voorlopig geen richting uit en Pieter liet de kans dan ook niet liggen om zijn troepen een lijn te laten opstellen om de vijand op korte afstand in de flank te raken. In de geallieerde hoek was het duidelijk dat het wachten was op de onvermijdelijke slachting die zou plaatsvinden. Pieter liet de dobbelstenen over tafel rollen om te bepalen hoeveel musketten hun doel zouden treffen… Om vervolgens, tot hilariteit van iedereen rondom het speelveld, te merken dat er geen enkele raak was.

Engelse ArtillerieAan de Franse rechterzijde waren intussen tweede Infanteriebrigades uit reserve aangekomen. Een infanteriebrigade en een brigade van de Garde die respectievelijk door Sven en Yves geleid werden.  Zij kregen als taak de Franse rechterflank en het centrum veilig te stellen.

Bij de volgende beurt voor de Geallieerden, kwamen de Britse hulptroepen aan, in de vorm van een infanteriebrigade en een brigade Guards. Beide stonden onder leiding van Lawrence.

Full DeploymentOp de rechterflank van de Fransen zou de overwinning behaald moeten worden. Het plan bestond erin om een van de twee cavaleriebrigades het Victory-point veilig te laten stellen en te gaan ondersteunen met infanterie. Tenminste, dat was het plan… Waar het op uitdraaide was dat de Franse infanteriebrigade veel te lang op zich liet wachten. De cavalerie zag echter wel de mogelijkheid om de Britten een slag toe te brengen. Lawrence had zijn 95th Rifles voorwaarts gebracht om Mark’s Lansiers onder vuur te nemen. Deze chargeerde echter frontaal op de lichte infanterie, die daarbij uiteen geslagen werd en van de tafel vluchtte (en in de opbergdoos). Mark koos ervoor zijn positie uit te spelen door tegelijk ook een Brits infanterieregiment aan te vallen. Dat kon echter net op tijd een carré formeren. Gefrustreerd moest de Franse cavalerie zich terugtrekken en zou voor de rest van die avond geen rol van belang meer spelen.

Franse Rechterzijde Brigade Sven ChargeIntussen rukte de Geallieerde brigade van Johan op door het centrum. De al reeds verzwakte eenheden van Pieter zijn infanterie konden het wel eens lastig krijgen. Hij verweerde zich met zijn artillerie en kon wat schade aanrichten bij het bataljon Belgen. De Franse Brigade van Sven kwam naar voren op rechts om de druk te verlichten op het centrum en tegelijk voor de Victory Points te gaan. De Oude Garde maakte zich intussen klaar om gehakt te maken van de Britse linieregimenten die de flank van Sven bedreigden. De VP’s zouden hopelijk snel veiliggesteld worden.

De laatste beurt die de geallieerden speelden die avond, bleek er eentje van gelukstreffers. Zowel de infanterie als de artillerie wisten voldoende raak te schieten om de meerderheid van de Franse troepen halt te laten houden. Ook het centrum werd zwaar onder druk gezet. De Keizerlijke Garde was er niet in geslaagd om de Britse regimenten op rechts te verjagen, en tegelijk waren de Guards waren in aantocht voor nieuwe ondersteuning voor de Geallieerden

SpeelplezierBesloten werd dat het een Geallieerde overwinning zou zijn, tot ontevredenheid natuurlijk van de Franse spelers. Het verlies van de cavaleriebrigade in de eerste beurt gaf de doorslag. Helaas zijn we niet meer toegekomen aan wat extra beurten om het echt duidelijk te krijgen, maar het smaakt naar meer, veel meer!

(geschreven door Mark Jager en Lawrence Deckx, Hunter Wargames)