Battle-Report III: Verraad!

Het was niet te geloven! Dit was puur verraad! Général de Brigade LeBrave stormde briesend de tent uit, wanhopig achtervolgd door een van zijn ordonnansen, die het slechte nieuws had overgebracht. Le Brave liep met ferme pas naar het kampgedeelte waar hij gisteravond nog had gedronken met Generaal Turnier. Beide mannen hadden gesproken over hun herkomst. LeBrave een bakkerszoon uit Bordeaux en Turnier die te kennen gaf dat hij uit de bezette Duitse gebieden kwam. Als zoon uit een Hannoveriaanse adellijke familie met sterke anti-Oostenrijkse sympathieën, had hij zich een paar jaar geleden aangesloten bij De Grande Armée. Na de terugkeer van de Keizer, had die hem persoonlijk gevraagd opnieuw een commando op te nemen. Turnier besloot er geen gevolg aan te geven, aangezien de Engelse Troon hem amnestie had verleend. Tot vanuit Parijs duidelijk werd gemaakt, dat zijn eigendommen in Frankrijk aan de staat kwamen te vervallen als hij zich niet aansloot.waterloo02

Hij had het moeten zien, de signalen waren duidelijk die nacht. LeBrave kon zich wel voor de kop slaan. Met Turnier die bij alle stafvergaderingen had gezeten. Met een dergelijke chantage was het een lopend kruitvat!

Aangekomen bij de tent van General Turnier kwam diens adjudant naar voren. “Hij is weg. Het enige wat hij achtergelaten heeft, is een brief voor u.”. LeBrave las de brief in een ruk door en gooide hem toen in een van de kampvuren. Het was altijd al Turniers plan geweest om over te lopen. Enkel had hij afgewacht tot het Franse leger in voldoende verzwakte staat was, de vuile opportunist! De adjudant grijnsde achter zijn rug naar LeBrave. Een misrekening die hem duur kwam te staan, want LeBrave had het opgemerkt.

SALE COCHON! Deze man heeft altijd van de plannen geweten! Met een welgemikte vuistslag sloeg hij de grijns van diens gezicht. “WACHT!” Twee forse grenadiers stormden de tent in. “Deze man is een verrader, formeer een vuurpeloton en fusilleer hem!” De adjudant trok wit weg.

Terwijl LeBrave terugliep naar zijn tent hoorde hij een vuursalvo. “Dat is zijn verdiende loon. Met Turnier zal ik hoogst persoonlijk afrekenen”.

Freiherr Sven von Turnier schrok op. Musketvuur?  De nacht daarvoor, toen hij de laatste voorbereidingen trof voor zijn ontsnapping, had hij nog getwijfeld. LeBrave was een man om rekening mee te houden. Ze hadden die avond nog samen gedronken; of dat was tenminste toch wat hij liet uitschijnen. Terwijl LeBrave voortdurend wijn bijschonk ,goot hij zijn eigen glas ongemerkt leeg op de grond. Hij moest helder blijven, zeker nu! Jarenlang had hij zich als officier opgeofferd om de goede naam van zijn familie te behouden op de slagvelden van Europa, maar zijn getrouwheid lag nu terug bij het Koninkrijk Hannover, zijn geboortestreek.

RVzSoFb

Zijn adjudant Gottfried had hij bevolen om te blijven, want met twee man wegsluipen was een stuk gevaarlijker. Maar de musketschoten maakten duidelijk dat LeBrave de list doorprikt had.

Aangekomen in het kamp van de Britten werd hij meteen naar de tent van General McGregor geleid. Die was van tevoren reeds gebriefd en had reeds twee glazen sherry klaar staan. In oorlogstijd was alle hulp welkom, zeker van een doorwinterd soldaat als von Turnier. Hij verliet de tent met het commando over twee bataljons KGL… Hannoverianen, net zoals hij.

Battle Report

Ditmaal verzamelen we ons in het mooie plaatsje Lier onder de rook van Antwerpen. In de ochtend organiseerden Johan en Mark van Hunter Wargames een ‘painting workshop’, met als gewillige leerlingen Sven en Yves. Verschillende technieken, basing, en we waren voor drie uurtjes heel druk bezig met onze kunstwerkjes.13179395_1733739600238990_4853261073273783634_n

In de middag kwam Lawrence het team versterken, samen met de door hem gemaakte gloednieuwe speelmat van de Hunter Wargaming Club! Vol trots en bewondering hebben we dit met z’n allen een poosje aanschouwd. En dan was het zover! BATTLE!!!

13103366_10208702446265978_7483445509468604477_n
De opstelling van de Geallieerde linies

Order of Battle

FRANS

1re Brigade Garde Impériale (Mark)

 • Regiment Vieille Garde (Elite)
 • Regiment Vieille Garde (Elite)

1re Brigade d’Infanterie de Ligne (Mark (en later Pieter))

 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Artillerie à Pied

2ème Brigade d’Infanterie de Ligne (Yves)

 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Regiment d’Infanterie de Ligne
 • Artillerie à Pied

 

Geallieerd

1st British Brigade (Lawrence)

 • Foot Guards (Elite)
 • Regiment of Foot (Veteran)
 • Regiment of Foot

1st KGL Brigade (Sven)

 • Batallion KGL
 • Batallion KGL
 • Foot Artillery

1st Allied Brigade (Johan)

 • Infanterieregiment von Nassau
 • Regiment of Foot
 • Infanterieregiment Hannover
 • Foot Artillery

 

Een dobbelsteen werd geworpen om te beslissen welke zijde als eerste aan de beurt zou komen. De Franse zijde gooide daarbij hoger, met als resultaat dat op turn 1 twee brigades infanterie van 3 linie-bataljons sterk het veld opgemarcheerd kwamen met een brigade Vieille Garde langs hun rechterflank. Aan Geallieerde zijde (Lawrence, Johan en Sven) werden naarstig tactieken uitgedacht om op een efficiënte manier de Garde-infanterie te trotseren. Sven’s Brigade van 2 bataljons King’s German Legion en artillerie stond opgesteld tegenover de Garde, maar Lawrence versterkte de flank met zijn eenheid Guards. Tegelijk rukte ook de geallieerde brigade op de rechterflank vlijtig op, in de hoop de Fransen te kunnen flankeren.

De Franse linies aan het begin van turn 2
De Franse linies aan het begin van turn 2

Vanaf turn 2 werd het spel al spannender. De garde-brigade zou aanvallen en had maar drie orders nodig  om de KGL te chargeren. de eerste zweetdruppeltjes begonnen van de voorhoofden van de geallieerden te druppelen…. want de KGL-artillerie stond nog niet in schietpositie en was dus praktisch weerloos. Een ideaal moment voor een agressieve zet! Paniek brak uit, de Garde Chargeert! Helaas was die paniek ook het enige wat voor wat beroering zorgde. De dobbelstenen vielen slecht en er werd geen centimeter bewogen…

Mark meet de afstand van zijn garde tot de KGL.
Mark meet de afstand van zijn garde tot de KGL.

Het zelfde resultaat aan de andere kant van de tafel, waar de Franse rechterflank evenmin resultaat kon boeken en de musketsalvo’s misten allemaal hun doel. Het was dan ook aan het centrum om iets goed te maken. Met groot succes! Het graanveld rondom de molen (dat geldt als ‘difficult terrain’) werd bezet en werd als het ware een Frans “fort”. Vanuit dit punt werd er met scherp geschoten op de Britse centrumbrigade. Een volley wordt gegeven en 3 hits raken doel, Met een disorder! Het andere Britse linieregiment krijgt hetzelfde resultaat om de oren èn de Franse voetartillerie doet er nog een schepje bovenop. Maar de roodjassen van Lawrence houden, ondanks de verliezen, zonder probleem stand.

En dan is het de beurt aan de geallieerden. Johan’s geallieerden slaan hard terug en de eerste Franse bataljons worden vastgepind op die flank met disorders.  Tegelijk rukt ook de KGL van Sven goed op en wordt de artillerie eindelijk(!)  in positie gebracht om te vuren, maar voorlopig nog zonder resultaat (iets waar later verandering in zou komen). Lawrence’s Britse brigade negeert het centrum van de Fransen, in de overtuiging dat zijn mannen hun positie zonder probleem kunnen houden, en concentreert zich op de ontvangst van de Garde.

13174056_10208702437185751_8414277834930464048_n
De eenheden schuiven in positie

En dan ontvouwt Mark zijn meesterzet op turn 3…. ware het niet dat theorie en praktijk soms durven botsen… De Garde werd in een bliksembeweging met 3 moves naar links bevolen om het centrum te versterken en een wig te vormen tussen het centrum en de rechterflank van de Britten, want de eenheden waren daar al verzwakt. Dit kon werken! De overige Franse brigades hielden gelukkig stand en nu waren de Fransen nog slechts een zet verwijderd van de overwinning. Dat was echter buiten de KGL gerekend, die sterker reageerde dan verwacht! Nu de dreiging van de Garde weggevallen was, was er voor Sven niet meer nodig dan een simpele “Vorwärts… March!” om de Franse lijn hard in de flank te raken. Dubbele schoten op close range waren genoeg om de Franse artillerie van tafel te kegelen. Het centrum werd opnieuw versterkt door de Britse Guards en Johan’s flank hield wederom moedig stand. Het succesje van de geallieerden werd gevierd.

13179069_10208702437505759_6164478000155179813_n
Een van de twee KGL-bataljons raakt de Fransen in de flank.

Tot weer de bekende woorden kwamen: “De Garde Chargeert!” Daarbij zouden ze rechtsom moeten maken om zich te kunnen storten op de KGL, die op dat ogenblik amper ondersteund in positie stond. Weer even lichte paniek…. Tot de dobbelstenen rollen…. Dubbel 6… BLUNDER! De bevelhebber van de Garde-brigade is even het noorden kwijt! Er moet een dobbelsteen gerold worden om daarna op de ‘blunder-table’ te kijken wat de resultaten zijn. Weinig geluk met de Garde deze game! In plaats van te draaien wordt de eerste eenheid bevolen om voorwaarts te marcheren! De andere bleef gelukkig staan.

De reserves van de centrumbrigade moeten het dan maar oplossen en chargeren de KGL. De man-tegen-man gevechten zijn moordend voor de KGL. Mark rolt deze keer wel goed, en met wat pech is het over-and-out voor Sven’s eenzame KGL-eenheid. Franse zijde wint, de KGL kan van tafelen het verlies van het kanon is gewroken! Ook aan Yves en Johan’s kant wordt het een harde strijd met de bajonet! De geallieerden worden teruggedreven, maar geven zich niet zomaar gewonnen en houden koelbloedig stand.

Franse troepen rukken op, terwijl in de verte Britten en Hannoverianen slaags geraken met een Frans regiment.
Franse troepen rukken op, terwijl in de verte Britten en Hannoverianen slaags geraken met een Frans regiment.

Bij de geallieerde beurt wordt een beslissing genomen die vergaande gevolgen zal hebben. Sven’s KGL-artillerie staat te ver weg om van enig praktisch nut te zijn, dus beslist hij de de kanonnen te laten oprukken tot korte afstand van de Fransen… Iets waar ze aan die kant niet op gerekend hadden. De Franse eenheid die net daarvoor de KGL had verslagen, wordt nu vanop korte afstand beschoten met kartetsvuur, en moet met zware verliezen terugtrekken. Het Britse centrum zet zich intussen ook in beweging. De Guards marcheren in het graanveld en schieten vanop korte afstand op de Fransen, die zich daar verborgen hadden. Beide linies houden stand, maar het speelveld begint kleiner te worden voor de Fransen…

Turn  4 wordt beslissend. De wanhoop nabij stort de Garde zich, naar origineel plan, dan ook eindelijk tussen de rechterflank en centrum van de geallieerden. Terwijl de rest van het speelveld stevig op zijn plaats blijft, zal het op deze plaats zijn waar de teerling zal vallen. Beide aanvalscolonnes van de Garde gooien zich op de Hannoverian en de geallieerde artillerie, terwijl Yves net hetzelfde doet met zijn Franse linie. Die plaats die verondersteld wordt de zwakke plaats in de geallieerde linie te zijn, staat zwaar onder druk!

Maar houdt stand…

De Garde valt aan!
De Garde valt aan en de geallieerden houden stand

Hoewel Johan een gigantische hoop dobbelstenen tegenover zich ziet verzameld worden, slaagt hij er keer op keer in om het gevaar af te wenden. Aan het einde van de Franse beurt overleven ze niet enkel, maar een van Yves’ Franse eenheden wordt vernietigend verslagen door Johan’s Britse eenheid (33rd Regiment of Foot trouwens) en zet hij zich in positie om op korte afstand op de linkerflank van de Garde te laten vuren. Zoals gewoonlijk laat Johan zien dat de “zwaksten” meestal als de sterksten naar boven komen.

De Franse Garde krijgt een aanval in de flank te verduren.
De Franse Garde krijgt een aanval in de flank te verduren.

Bij de geallieerde beurt is het spel praktisch beslist. Lawrence laat zijn volledige eenheid door het graanveld op de daar aanwezige Fransen chargeren, om op die manier doorheen het centrum heen te breken. Sven positioneert zich om de andere flank te vrijwaren van de daar nog aanwezige Franse linie-infanterie en daarmee is het spel gespeeld…

De KGL houdt de geallieerde flank stevig op zijn plaats en haalt weer hard uit met de artillerie, Johan’s 33rd schiet een moordende fusillade af op de Garde, vernietigd een van de twee aanvalscolonnes en slaat de andere terug, het Britse centrum doorbreekt de Franse linie en positioneert zich om op de laatste restanten van de Vieille Garde te vuren,… Er is geen doorkomen aan.

Het einde van de Fransen is nabij, en hun bevelhebbers weten het...
Het einde van de Fransen is nabij, en hun bevelhebbers weten het…

Met pijn in het hart geven de Franse bevelhebbers zich over. C’est Fini!

Het einde van wederom een leuke game, en hopelijk volgende keer revanche!